Våld

När det stannar i huvudet börjar armarna gå....

Våld löser inga problem


Att se en vuxen stor stark människa slå ett värnlöst litet barn är vämjeligt. Våld skall inte få förekomma och gör det sällan men när det händer är det avskyvärt. Det visar bara att man har givit upp, att det stannat i huvudet. Att ”banka lite vett i ungen” är så skadligt att det kan få långtgående konsekvenser.


Våld förekommer i alla typer av familjer och parrelationer. Den vanligaste typen av våld är mäns våld mot kvinnor som de har eller har haft en relation med. Eftersom våldet ofta sker i hemmet under en längre period är det särskilt skadligt, både för den som utsätts för våldet och för de barn som tvingas uppleva det.


Våldet kan vara fysiskt, det vill säga bestå av knuffar, slag, sparkar eller strypgrepp. Våldet kan också vara psykiskt och bestå av exempelvis nedlåtande uttryck, kränkningar, förminskande och hot.


Oavsett om våldet är fysiskt eller psykiskt är det skadligt och skrämmande för barn att uppleva. Den trygghet som hemmet ska vara försvinner. Barnet blir ofta väldigt ensamt och utelämnat eftersom det tidigt lär sig att inte prata om det som händer hemma. 


Sverige var det första landet i världen med att införa förbud mot aga. Förbudet innebär att barn inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (FB 6:1). Införandet av agaförbudet innebar att aga likställdes med misshandel, med syfte att markera att barn, precis som vuxna, har rätt att skyddas mot våld. Förr fick barn stå i skamvrån när de hade varit bråkiga i skolan. Det är inte tillåtet i dag som väl är. Men att låsa in barn som straff för något är heller inte tillåtet.


Jag vet mycket väl att barn kan vara väldigt irriterande och man kan ibland bli så arg på dom så man inte vet vad man ska ta sig till men ändå, löser det några problem om man då slår till dom? Då har man ju som förälder verkligen förlorat kampen. Jag tycker att om en förälder har en bra uppfostran på sina barn så kan man prata sig igenom saker och ting eller "straffa" på annat sätt. Det är inte rätt att slå barnen för att få dom att göra som man vill!. 


Rädda Barnen har präntat några tänkvärda ord. Läs dom:

Ett barn som kritiseras lär sig att fördöma
Ett barn som får stryk lär sig att slåss
Ett barn som hånas lär sig blyghet
Ett barn som utsätts för ironi får dåligt samvete
Men ett barn som får uppmuntran lär sig förtroende
Ett barn som möts med tolerans lär sig tålamod
Ett barn som får beröm lär sig att uppskatta
Ett barn som får uppleva rent spel lär sig rättvisa
Ett barn som får känna vänskap lär sig vänlighet