SD historiska rötter

SD - enligt Wikipedia


Sverigedemokraterna bildades lördagen den 6 februari 1988. Partiets grundare och tidiga förgrundsgestalter utgjordes av personer som dessförinnan varit verksamma i nationalistiska och rasistiska partier och organisationer såsom Framstegspartiet, Sverigepartiet, vit makt-rörelsen och Bevara Sverige Svenskt (BSS), däribland Leif Ericsson


En av partiets tidiga ordförande, Anders Klarström, var tidigare aktiv i det nazistiska Nordiska Rikspartiet.I partiets första partistyrelse ingick även Bevara Sverige Svenskt förste ordförande Sven Davidson samt andra från en rad fascistiska och nazistiska organisationer. Partiet kännetecknades av högerextremism och aktivism


Johan Rinderheim var en av grundarna och skrev SD:s första partiprogram.

Sverigedemokraterna Malmös första årsmöte hölls den 21 februari 1988. Ordförande var skinnskallen Ulf Ranshede som senare dömdes för misshandel av en 14-årig invandrarpojke. I SD Malmös styrelse valdes bland annat Waffen-SS-veteranen Gustaf Ekström, 80 år, nazistveteranen Gösta Bergqvist, som mötessekreterare, samt Fritz Håkansson, avhoppare från nazistpartiet Nordiska Rikspartiet, som styrelsesuppleant.


Vid ett sommarläger för Nationalsocialistisk front 1996 brändes förintelselitteratur, bland annat författad av överlevaren Ferenc Göndör. Där höll den före detta vice ordföranden i SD och ledamot för Sverigedemokraterna i Höörs kommunfullmäktige, Tina Hallgren-Bengtsson, som vid tillfället var medlem i Sverigedemokraterna, tal iklädd naziuniform framför en stor hakkorsflagga


Henrik Enmark, partistyrelseledamot i Sverigedemokraterna och Lars Emanuelsson, partiorganisatör, använde 1997 hot och våld mot kommunfullmäktigeledamoten för SD i Ekerö, Freddy Fjällklint, och förmådde honom att skriva under ett skuldebrev och överföra pengar från sitt personkonto till Sverigedemokraternas riksorganisations postgirokonto


År 2003 uppmärksammade Expo att ordföranden och hälften av styrelsemedlemmarna partiets lokalavdelning i Gävle var dömda för brott, bland annat misshandel och hot mot tjänsteman. Flera av dem hade också kandiderat för partiet i kommunfullmäktigeval.


Osv, osv