Rasismen svarta baksida

SA soldater på march

Rasismens svarta baksida

Jag har i 80 år levt i ett samhälle som varit tryggt och välordnat. Vi har fått det bättre ekonomiskt. Vi har också blivit tolerantare, släppt på olika former av etiketter när det gäller klädsel, uppförande och titlar. Även om politikerna har bråkat ibland så har det aldrig varit blodigt allvar med hot om våld. Man ha kunnat resonera sig fram till en bra lösning. Detta tack vare traditionella partier som folk har kunnat identifiera sig med. Vi har kunnat umgås med varandra även om vi haft politiskt olika uppfattningar. Nu skärps motsättningarna och en osynlig uppdelning i vi-och-dom börjar märkas. Nedsättande omdömen om dom som inte ser ut som vi kan höras dagligen. Om någon gör något döms alla.


Sedan SD kom in i Riksdagen har allt förändrats. Man utnyttjar flyktingkrisen för sina egna intressen. Makt och rasism. Några har blivit uteslutna från SD men det är bara de som varit oförsiktiga nog att skriva något som inte är accepterad av svenska folket. Resten av partiet har också dessa åsikter men de framför inte dessa offentligt.


Nu kommer stupida förslag från SD att utlänningar inte skall få låna böcker på biblioteken. Dessutom föreslår man att nyanlända barn skall sättas i särskild skola och i speciella läger tills att dom får asyl. Det utanförskap som då skapas med SD:s förslag kommer att splittra vårt samhälle och skapa stora problem. Vi ser redan nu hur man beter sig på fotbollsarenorna, mörkhyade spelare buas ut och hånas. Rasismen finns hela tiden bland folk.


Minsta signal från regeringens sida att vissa människor inte är önskvärda kommer att innebära förföljelse, misshandel och attentat mot nyanlända. Vi har redan sett hur många (90 st) asylboenden brändes ned efter att SD lagt ut adresserna på en hemsida. Många exempel från hela världen visar hur lätt det blir konflikter mellan olika grupper. Fattas bara att de skall sätta ett märke på kläderna som talar om att dom är muslimer. Så gjorde man med judarna i Tyskland på 30-talet. Dom sattes sedan i koncentrationsläger och gasades ihjäl. SD:s idéer är slående lika nazismens. Vi får aldrig glömma historien, något som närmast kan liknas som ett inbördeskrig är närmare än vi tror. Hitler hade SA*) som verkställde förföljelser och trakasserier. SD har på samma sätt NMR, Nordiska Motståndsrörelsen som inte tvekar att använda våld för sina syften. *) SA spelade en nyckelroll i hur Adolf Hitler kom till makten under 1920- och 30-talet. Deras huvuduppgifter var att bistå med skydd vid nazistiska demonstrationer och samlingar, samt att störa ut möten hållna av demokratiska partier samt att provocera fackanslutna, eller medborgare med slaviskt, judiskt eller romskt ursprung.