Nationalekonomi

En enkel bild av hur det hänger ihop med våra resurser och vad vi har råd med.
Den svenska budgeten balanserar i dag.
Om vi skall sänka skatterna måste utgifterna också minska