Gubbenpastubben_3

 Att klaga på sjukvården är inte rättvist!

När man vill värva röster klagar man på sjukvården och hur långa köer det är för att bli behandlad. Alla mina kontakter med sjukvården har skett som jag förväntat mig. Någon gång har jag fått vänta på min tur men man kan väl inte begära att denna enorma organisation skall stå i beredskap för alla hela tiden under alla årstider.


Jag har otaliga gånger anlitat sjukvården, varit inlagd på lasarett 8 gånger och fått akut läkarvård fler än 10 gånger så jag vet vad jag talar om. Vår sjukvård är superb. Fantastisk. Den är modern, pålitlig, hygienisk, och omhänder-tagande. Visst har jag suttit på akuten och väntat ibland men då har jag varit i sådan kondition att det har gått att stå ut med det. Jag vågar påstå att varje gång jag legat inne på ett lasarett, och det är många gånger, har jag blivit otroligt fint omhändertagen.


Vi borde slå vakt om sjukvården, ge våra sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och läkare hög status och höga löner. De kan sitt jobb och vi kan lita på att det blir riktigt gjort. 


Vad kostar då den?  Södra Älvsborgs Sjukhus omsätter c:a 4,2 miljarder. Här jobbar c:a 3500 personer och 325 vårdplaster finns för dom mest sjuka.

Över 400 000 personer besöker detta sjukhus varje år.  Varje vårdplats kostar 13 000 000  pr år eller 35000 kronor om dagen! Och då är inte ambulans- och akutsjukvården inräknad.


Varför gnäller man då? Jag tror vi är så bortskämda med bra sjukvård att vi blir väldigt besvikna om vi inte får behandling direkt.


På DN debatt larmar Läkarförbundet och LO om att privata sjukvårds-försäkringar underminerar den offentliga vården. Det oroar mig att ett antal framträdande moderata sjukvårdspolitiker vill ta steget och överge dagens skattefinansierade sjukvård till förmån för ett försäkringssystem. Det riskerar att bli vård efter plånbok, inte efter behov.


Skene lasarett har behandlats illa av regionledningen genom åren. Jag har opererats där två gånger och är djupt imponerad av hur bra personal och lokaler varit. Tack! Skulle önska att detta fina sjukhus användes i flera sammanhang och oftare. 


Ibland tänker jag på alla som bor i Norrlands inland, de kan ha 25 mil till närmaste sjukhus. Där får man planera sina olycksfall....