Gubbenpåstubben_solidaritet

Om solidaritet  -  hurdan är du?

Solidaritet (franska solidarité, av latin solidus ’gedigen’, ’fast’, ’enhetlig’), sammanhållning mellan människor inom en grupp, klass, nation eller i hela världen med beredskap för inbördes hjälp.


Att vara solidarisk innebär att man besitter egenskaper som empati, sympati, omtänksamhet, engagemang för andra mm. Motsatsen kallas egoism och trångsynthet.
Är man inte solidarisk mot andra kan man inte räkna med att få någonting tillbaka från andra heller.


Jag är uppväxt i ett hem där solidaritet, jämlikhet och broderskap var honnörsord. Värderingar som genomsyrade det svenska samhället och som bidragit till att Sverige utvecklats till ett av världens rikaste och tryggaste länder.


Du kan inte fungera i ett sammanhang där du bara tänker på dej själv.  De stora frågorna i vårt samhälle kräver att vi gemensamt satsar resurser för att lösa problem. Vi har behov av skola, sjukvård, kommunikationer, polis, försvar osv. Vi måste ställa upp för allt detta antingen vi sitter i en stuga i Norrland eller jobbar som börsmäklare i Stockholm. Vi måste jobba gemensamt, vi måste solidariskt skapa vårt samhälle tillsammans.


Det finns starka krafter i dag som försöker splittra vårt samhälle och dela upp oss i grupper. Detta är motsatsen till solidaritet och kommer att förstöra vårt fina samhälle om det får fortsätta. Vad dessa krafter heter vet alla hoppas jag.


Den verkliga tryggheten upplever du när du vet att du aldrig är ensam utan alltid har medmänniskor som ställer upp för dej.


Redan på Jesus tid tänkte man i de här banorna:

"De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla, efter vars och ens behov." (Apostlagärningarna 2:44-2:45)


Till sist: Skatten vi solidariskt betalar är en försäkringspremie för ett bra och ombonat liv. Den ger oss trygghet, tänk på det.