Gubbenpåstubben_5

Klimatet - en ödesfråga

Man får väl vara både blind och döv om man inte uppmärksammat klimatdebatten. Vi får dagliga rapporter om att värdena förändras när det gäller värme, issmältning och vattennivåer i havet. Pengar och makt går före allt annat.


Att vara ung i dag och inse att om 50 år kommer vi att se enorma problem som påverkar våra livsvillkor. Greta Thunberg har gjort ett mycket större intryck än vad vi kan föreställa oss. På klimatmötet i Madrid ville hon inte bli känslosam.


Greta Thunberg var en av talarna på ett möte om brådskan med att göra något åt klimatnödläget. Hon klev upp på scenen och deklarerade att dagens tal inte skulle vara känslosamt – utan fokusera på fakta.

– Vi har inte tid att lämna ute fakta, men faktan ignoreras fortfarande. Därför kommer jag att upprepa den, sade Thunberg


Regeringen presenterar för första gången en klimatpolitisk handlingsplan för riksdagen. Klimat ska integreras i alla relevanta politikområden. - Med 132 åtgärder tar propositionen ett helhetsgrepp om hur utsläppen ska minska i hela det svenska samhället.

Handlingsplanen innehåller 132 åtgärder som regeringen avser genomföra under mandatperioden, både inom specifika sektorer och på en övergripande nivå. Planen omfattar sektorer såsom industri, transport, konsumtion, offentlig upphandling, jordbruk, skogsbruk, finansmarknad och internationellt klimatarbete.


Visste du behöver resa 40.000 gånger med tåg mellan Göteborg och Stockholm för att orsaka samma koldioxidutsläpp som om du flyger samma sträcka EN gång !!

Läs om Regeringens klimatproposition på sidan regeringen.se