Gubbenpåstubben_4

Om flyktingar
och andra som kommit hit


Varför pratar vi inte om fakta utan bara pratar om problem? Och vad är problemet? Det  finns över 70 miljoner flyktingar i världen som har flytt från sina hem. Vi tagit emot en liten del. Enligt FN:s flykting-organ UNHCR får varje dag i genomsnitt 44 000 människor lämna sina hem till följd av
krig eller förföljelse. Varje dag! Andelen utlandsfödda män, kvinnor och barn som är folkbokförda i Sverige är c:a 900.000. C:a 9 % av Sveriges befolkning.


I den stora flyktingström som kom till oss på grund av kriget i Syrien finns det läkare, jurister, ingenjörer, barnmorskor, tandläkare, kockar, maskinförare, piloter, tekniker o s v. Vi borde vara tacksamma för att vi sluppit att ge dom förskola, grundskola, gymnasium, högskola och universitetsutbildning. Vi har fått dom gratis! Vi har sluppit att betala 240000 i barnbidrag, för varje barn. Är hen dessutom högskoleutbildad har vi sluppit att betala 2,5 miljoner i utbildningskostnader.


Vi borde betrakta dem som en tillgång. Det är ingen skillnad på en högskoleutbildning i andra länder än i Sverige. Även Afghanistan och Syrien har universitet.


De är människor precis som vi. De är lika kloka som vi, har samma egenskaper som vi, samma behov av trygghet och längtan efter ett ordnat vardagsliv. De har samma längtan att arbeta, betala skatt och känna sig nyttiga. För vem vill inte känna sig behövd?


Vi borde ha satsat allt på att konvertera deras utbildning så att de fått jobb. Men vi har inte gjort det. Det har funnits och finns fortfarande alltför många som inte tycker detta när en bra investering. Byråkratiska regler lägger hinder i vägen ibland och språket har stor betydelse. Men detta är frågor som vi borde kunna lösa. Många kommer att söka sig tillbaka till sina hemtrakter utan att ha blivit svenskar, lite synd kan man tycka, de skulle kunna hjälpa oss att klara välfärden.


Det finns de som kopplar ihop kriminalitet med invandringen. Det finns säkert nyanlända som vi inte tagit hand om och som begår brott. Men över 90 procent av dom är vanliga hyggliga människor som försöker komma in i det svenska samhället, gå i skolan, jobba och betala skatt som vi andra. Jag bor själv granne med ett par familjer och det är inget fel på dom, de är artiga, trevliga, jobbar och sliter för att få vardagsproblemen att gå ihop precis som vi. 


Ordet samhälle betyder att man är tillsammans och arbetar gemensamt för att lösa problemen. Samhällets fiende är de som försöker splittra upp oss i olika grupper och bekämpa varandra. Så har det alltid varit och så är det på väg att bli nu tyvärr. Om befolkningen är splittrad är det lätt att härska över dom. Ett enat folk kan man inte besegra. Vi måste jobba ihop och lösa våra utmaningar i samhället tillsammans. Inte genom att skylla våra egna misslyckanden på andra.Vilka bidrag kan flyktingar få?