Fackets historia

LO och Saltsjöbadsöverenskommelsen
   "Den svenska modellen"