Projekt Ulvared

Våren 2015 beslöt jag att köpa en skogsfastighet. Ett gammalt intresse kunde nu förverkligas.
Mellan Ulricehamn och Ljung ligger denna lilla fastighet, utan byggnader med enbart skog, denna är
välskött och växer bra.

Meningen är att detta skall bli ett objekt för rekreation men samtidigt ett aktivt skogsbruk.
Själv kommer jag endast att röja och plantera. Avverkning får lämnas över till dom som håller på med det.
I detta fall Sydved. Pengarna räckte till en väg och en liten stuga också. Klart så här långt den 1 november 2015

Karta .. Skogskarta

 

Här några bilder som vi tagit under tiden


Vägen in i skogen som den såg ut då vi tillträdde...


.... så ser den ut nu

Vi började med ett rastbord


 

 

 

 

 

 


Anita röjer för stugan

Avverkning den 8 aug 2015


Avverkning den 8 aug 2015

grunden1Grunden är viktig

Golvbjälklaget på plats


Henric o jag bygger

Vi fick hjälp med taket

Stugan "nästan" färdig
stuga 2016
Så här blev det.